ความรู้เกี่ยวกับการรับจำนำรถ

การรับจำนำรถ หากไม่ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับรถให้ดีว่า รถคันที่ตนเองรับจำนำรถไว้นั้น เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าทรัพย์ใดจำนำได้ ทรัพย์ใดจำนำไม่ได้ บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิ์นำไปจำนำได้ บุคคลใดไม่มีสิทธินำไปจำนำ หากรับจำนำรถไว้โดยไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ของกฎหมายดังกล่าว ผู้รับจำนำอาจไม่มีสิทธิโต้แย้งเมื่อเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงเขามาติดตามเอาคืน ยิ่งกว่านั้นอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานรับของโจรได้

h5zmnduh4wyqtmm3dwwa

การจำนำรถ จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่สองฝ่าย คือฝ่ายผู้นำรถไปจำนำ กับฝ่ายผู้รับจำนำ ต้องปรากฎเป็นเบื้องแรกก่อนว่าผู้ที่จะนำรถไปจำนำได้นั้นต้องเป็นเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถคันที่นำไปจำนำ จะเป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครองอย่างนี้นำรถนั้นไปจำนำไม่ได้ เช่น เราไปซื้อรถเงินผ่อนกับบริษัทฯขายรถ ระหว่างผ่อนค่างวดยังไม่ครบถ้วน เจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถก็คือบริษัทฯ ส่วนเราเป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครอง มิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่เรามักจะเข้าใจความหมายของคำว่า “เจ้าของ” สับสน คำว่า “เจ้าของ” ตามนัยของกฎหมายแล้ว หมายถึง “ผู้ถือกรรมสิทธิ์” มิใช่เป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครองรถเท่านั้น เมื่อเป็นเพียงผู้มีสิทธิครอบครองรถ จึงไม่มีสิทธินำรถนั้นไปจำนำไว้กับบุคคลใด ๆ สมมุติว่าเราฝ่าฝืน คือขณะที่เราเช่าซื้อรถกับบริษัทฯ กำลังผ่อนค่างวดอยู่ รถอยู่ในความครอบครองของเรา เราเป็นผู้ใช้รถคันนั้นอยู่ที่บ้าน แล้วเราก็นำรถคันนั้นไปจำนำเสียโดยที่เจ้าของคือบริษัทฯไม่ได้ยินยอม อย่างนี้ในทางกฎหมายถือว่าเรากระทำความผิดอาญา ฐาน ยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายไม่ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำผิด คดีจะขาดอายุความ (ปอ.มาตรา 356, มาตรา 96) ตัวอย่างเช่น นาย ก. เช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทหนึ่งในระหว่างการส่งค่างวดยังไม่ครบถ้วน นาย ก. ก็ได้นำรถยนต์นั้นไปจำนำเสีย แต่ก็ยังส่งค่างวดให้บริษัทฯตามปกติ บริษัทฯเองก็ไม่ทราบเรื่องคิดว่ารถยังอยู่กับนาย ก. เช่นเดิม เพราะเห็นมาส่งงวดทุกเดือนอย่างนี้ แม้ว่าในระหว่างผ่อนส่ง นาย ก.จะนำรถไปจำนำ ถือเป็นการยักยอกบริษัทฯ แต่อายุความจะยังไม่นับ จะไปเริ่มนับเอาตอนที่บริษัทฯทราบว่า นาย ก.ยักยอก และตราบใดที่บริษัทฯยังมิได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาต่อนาย ก.ผู้ยักยอกแล้ว อำนาจการสอบสวนก็จะไม่เกิด คือ นาย ก. จะยังไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาจนกว่าบริษัทฯจะได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เสียก่อน แม้ว่าระหว่างนั้น นาย ก. จะเป็นผู้ยักยอกรถบริษัทฯคือนำไปจำนำแล้วก็ตาม นั่นคือขั้นตอนทางคดีกรณีเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว (ยอมความได้) ง่ายๆ ก็คือ ผู้เช่าซื้อนำรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนส่งค่างวดกับบริษัทฯรถไปจำนำ ถือว่าผิดกฎหมายอาญา มาตรา 352 ฐานยักยอก มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นคดีที่ยอมความได้

 

 

 

หลังคากันสาด ไฟเบอร์กลาสและหลังคากันสาด โพลีคาบอนเนตต่างกันอย่างไร?

หลังคากันสาดไฟเบอร์กลาส

1374114329DSC01757

หลังคากันสาดไฟเบอร์กลาส  หรือ ที่เรียก GRP (Glass Reinforced Polyester) นั่นเอง โดยทำตลาดโดยใช้ชื่อ ดีกราส ดีไลท์ มีทั้งลักษณะโปร่ง แสง และทึบแสง แบบของหลังคาไฟเบอร์กลาส ก็จะมีลักษณะคล้ายกับหลังคาโพลีคาบอนเนต และมีทั้งแบบ โปร่งแสงและทึบแสง เป็นหลังคากันกันสาดที่โปร่งแสงที่มีคุณภาพดีกว่าหลังคากันสาด โพลี่คาบอนเนต  เนื่องจากหลังคากันสาดไฟเบอร์กราสมีการขยายตัวน้อยกว่าหลังคากันสาดโพลีคาบอนเนตถึง   50% ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวแผ่นน้อย

ข้อดี  – ข้อเสีย  หลังคากันสาด ไฟเบอร์กลาส

ข้อดี สวยงาม โปร่งแสงได้ ทึบแสงได้ ทนทาน

ข้อเสีย ราคาข้อนข้างสูง

ราคา  งานหลังคาไฟเบอร์กลาส โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง 2,600 บ / ตร.ม

หลังคากันสาด โพลีคาบอนเนต

original-1446782008561

แผ่นโพลีคาร์บอนเนต (Polycarbonate Sheet) เป็น เทอร์โมพลาสติก ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก (Poly) ผสมด้วยสารที่มีคุณสมบัติทำให้แผ่นมีความยืดหยุ่นตัว หรือขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน และคลายตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง แผ่นโพลีคาร์บอเนตจึงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ได้ดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นเนื่องจากตัวแผ่นวัสดุมีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการรวมกัน ทั้งมีความแข็งแรงทนทาน มีความโปร่งใสแต่สามารถป้องกันรังสีUVได้ดี และยังสามารถนำไปดัดโค้งได้ตามต้องการ แผ่นโพลีคาร์บอเนตจึงมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งในการก่อสร้าง

ข้อดี  – ข้อเสีย  หลังคากันสาด โพลีคาร์บอนเนต

ข้อดี ราคาถูก โปร่งแสง

ข้อเสีย ขยายตัวมากทำให้เกิดความเสียหายกับแผ่น เวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกแผ่น

ราคางานหลังคาโพลีคาร์บอนเนต โครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง 1,200-1,400 บ / ตร.ม

 

 

 

รู้รึยัง SAT แบบใหม่เป็นอย่างไร ?

ความรู้ในการพิชิต SAT แบบใหม่ คือ ความรู้แบบเดียวกันกับสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในโรงเรียนและการใช้ชีวิตจริง ความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้า หากคุณทุ่มเทให้กับการพัฒนาสติปัญญาอย่างแท้จริง

reading-english3

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน ครู หรือนักวิชาการศึกษา หากคุณอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา เรามั่นใจว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ SAT แบบใหม่มาบ้างแล้ว และหากคุณเป็นหนึ่งในนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายในปี 2017 หรือหลังจากนั้น คุณอาจสงสัยว่า…….. “ใน  SAT แบบใหม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้าง อะไรที่ยังเหมือนเดิม และคุณต้องทำอะไรบ้างในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SAT แบบใหม่” ท็อป สกอล่าร์มีคำตอบให้คุณ ท็อป สกอล่าร์ได้ร่วมสัมมนา “Overseas Association for College Admissions Counseling” เพื่อทราบถึงรายละเอียดของ SAT แบบใหม่จาก College Board (ผู้พัฒนาข้อสอบ SAT) โดยสรุปได้ ดังนี้

SAT แบบใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไร?

นักเรียนที่ลงสอบ PSAT เดือนตุลาคม 2015 จะเป็นรุ่นแรกที่จะได้เห็น SAT ในรูปแบบใหม่ และ SAT แบบใหม่จะเริ่มถูกใช้อย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2016 โดยเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศอื่นๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้ SAT แบบใหม่เดือนพฤษภาคม 2016 (ไม่มีการจัดสอบ SAT รอบเดือนมีนาคมสำหรับศูนย์สอบนอกประเทศสหรัฐอเมริกา) มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะยังคงรับคะแนน SAT ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาปี 2017

การคิดคะแนน SAT แบบใหม่

ระบบใหม่มีการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง คือ มี 4 ตัวเลือกแทน 5 ตัวเลือก

ไม่หักคะแนนหากตอบผิด

คะแนนรวมสูงสุด คือ 1600 คะแนน ไม่ใช่ 2400 คะแนนอีกต่อไป

ปัจจุบันข้อสอบ SAT แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Critical Reading, Math และ Writing โดยคะแนนเต็มแต่ละส่วนคือ 800 คะแนน คะแนนรวมสูงสุดคือ 2400 คะแนน แต่สำหรับ SAT แบบใหม่ ส่วนของ Reading และ  Writing (แบบมีตัวเลือกตอบ) จะถูกรวมเป็นส่วนเดียวกัน เรียกว่า “Evidence-Based Reading and Writing” โดยมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ส่วน Math จะยังคงมีคะแนนเต็ม 800 คะแนนเหมือนเดิม การคิดคะแนน SAT แบบใหม่สรุปดังนี้

 

การเปลี่ยนแปลงในส่วน  Essay

นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ทำในส่วนของ Essay ได้จริงหรือ? คำตอบ คือ ไม่แน่นอนเสมอไป

คะแนนในส่วนของ Essay จะไม่ถูกรวมอยู่ในส่วนของ Writing อีกต่อไป คะแนน Essay จะถูกแยกออกมาโดยคะแนนเต็ม คือ 8 คะแนน ถึงแม้ว่านักเรียนจะสามารถเลือกที่จะไม่ทำ Essay ได้ แต่บางมหาวิทยาลัย เช่น University of California ได้ประกาศออกมาแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการคะแนน SAT ในส่วนของ Essay ด้วยหากคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยอื่นๆก็มีแนวโน้มที่ต้องการคะแนน Essay เช่นเดียวกัน SAT แบบใหม่ในส่วนของ Essay จะมีบทความให้นักเรียนอ่านเพื่อทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และเขียนตอบคำถามเกี่ยวกับบทความนั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างจาก Essay ของเก่าที่ไม่มีบทความให้อ่าน แต่จะมีเพียงคำถามให้เขียนตอบ

มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อย่างแท้จริงในระยะยาว

SAT แบบใหม่โดยเฉพาะในส่วนของ Reading และ Writing จะเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวสอบ SAT ของคุณ การทดสอบคำศัพท์ยากๆจะไม่มีอีกต่อไปในส่วนของ Reading แต่จะเปลี่ยนเป็นการทดสอบความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ถูกใช้ในบริบทแทน หมายความว่า การท่องจำจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป คุณต้องเข้าใจอย่างแท้จริงว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่ออะไรออกมา โดยภาพรวมแล้วเนื้อหาบทความจะเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆของโลก เช่น สุนทรพจน์ Gettysburg Address และ Martin Luther King’s ‘I Have a Dream’ ซึ่งเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำคัญๆที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิมนุษยชน

หากคุณวางแผนที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเตรียมตัวสอบ หรือหาทางลัดที่จะช่วยคุณในการประสบความสำเร็จใน SAT แบบใหม่แล้วละก็ เราบอกได้เลยว่าคุณคิดผิด ความรู้ความสามารถในการอ่านบทความ การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝน อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นข้อดี เพราะความรู้ในการพิชิต SAT รูปแบบใหม่ ก็คือความรู้แบบเดียวกันกับสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในโรงเรียนและการใช้ชีวิตจริง ความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้า หากคุณทุ่มเทให้กับการพัฒนาสติปัญญาอย่างแท้จริง

มองหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ? หาคำตอบกับท็อป สกอล่าร์ได้จากกิจกรรม “เตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อพิชิต SAT แบบใหม่ในปี 2016”

บูติคแคมป์ปิ้งนอนเต็นท์ติดแอร์ เท่ๆ ที่ฟาร์มโชคชัย

เต็นท์   เป็นอุปกรณ์อาศัยชั่วคราว มีลักษณะเป็นลักษณะเหมือนกระโจม หรือกระโจมเหมือนเต็นท์ลักษณะโค้งด้านบน ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่นำมาใช้สร้างเต็นท์นั้นเป็นโครงเหล็ก จะใช้ผ้าคลุมที่แตกต่างกันไป อาจเป็นผ้าร่ม หรือผ้าดิบ ผ้าอื่น

ใครชอบบรรยากาศของคาวบอยเท่ๆ กลิ่นอายเมืองตะวันตกเล็กๆ แต่ไม่อยากวุ่นวายในการตั้งแคมป์ปิ้ง เราจะชวนมาเที่ยวแคมป์ปิ้ง ที่เหมาะสำหรับวันสบายๆ ไม่ต้องการความวุ่นวาย และไม่เหนื่อยหน่ายกับการตั้งแคมป์ในป่าให้ยุ่งยากใจ แต่ได้บรรยากาศครบถ้วนที่ “บูติคแคมป์ปิ้ง”เต็นท์ติดแอร์ ของฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นี่เองค่ะ

เป็นที่รู้กันค่ะว่าที่ท่องเที่ยวที่ได้กลิ่นอายของความเป็นคาวบอยนั้นอยู่บริเวณ อ.ปากช่อง อ.มวกเหล็ก หรือเขาใหญ่ ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ ซึ่งฟาร์มโชคชัยก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของแคมป์ปิ้งและเต็นท์ติดแอร์แบบสะดวกสบาย สำหรับคนชอบบรรยากาศ แต่ไม่อยากลำบากให้ยุ่งยาก เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับการพักผ่อนของครอบครัวค่ะ

นอกจากจะได้พักแรมในเต็นท์ติดแอร์ที่สะดวกสบายเหลือเชื่อท่ามกลางธรรมชาติแล้ว กิจกรรมสารพัดที่ทำให้ได้สัมผัสวิถีชนบทตามแบบฉบับชาวตะวันตกของที่นี่ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขี่ม้า รีดนมวัว ทำตัวเป็นคาวบอย หรือจะลองทำไอศกรีมในรสชาติของตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนก็ได้  หากใครที่อยากพักผ่อน และอยากสัมผัสกับธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยค่ะ

เครื่องเติมอากาศ tsurumi ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันจะนิยมบำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์ แบบใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ดังนั้นต้องมีเครื่องเติมอากาศเพื่อเติมอากาศลงไปในถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเครื่องเติมอากาศที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น

 1. AIR PUMPS
 2. THREE LOBES BLOWER
 3. REGENERATIVE BLOWER
 4. SUBMERSIBLE AERATOR OR SUBMERSIBLE EJECTOR

ซึ่งเครื่องเติมอากาศแต่ละชนิดก็มีจุดประสงค์ และจุดเด่นของการใช้งานแต่ต่างกันออกไปจะอธิบายการทำงานของระบบดังต่อไปนี้

 1. AIR PUMPS (HIBLOW ) คือ เครื่องเติมอากาศที่สามารถผลิตลมได้ตั้งแต่ 10 – 4,250 ลิตรต่อนาที โดยยี่ห้อที่นิยม ได้แก่ HIBLOW ผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่น โดยมีหลักการทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1 Double Diaphragm คือ หลักการทำงานของแผ่น Diaphragm ในการผลิตลมซึ่งจะสามารถผลิตลมได้สูงสุดไม่เกิน 200 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน

2 เมตรน้ำ ในการทำงานแบบนี้จะทำให้ลมออกมาสม่ำเสมอ และใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องเติมอากาศแบบอื่นๆ

1.2 Rotary Vane Type คือ หลักการทำงานของการหมุนใบพัด (Vane) ในการผลิตลมออก ซึ่งจะสามารถผลิตลมได้สูงสุดไม่เกิน 4250 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 2 เมตรน้ำ ในการทำงานแบบนี้จะทำให้ลมออกมาสม่ำเสมอ และใช้รอบความเร็วต่ำกว่า THREE BLOWER ดังนั้นเสียงที่ออกมาจะเบา และอายุการใช้งานของเครื่องก็จะยาวนานกว่า

 1. THREE LOBES BLOWER (LONGTECH or tsurumi ) คือ เครื่องเติมอากาศที่สามารถผลิตลมได้ตั้งแต่ 270 – 191,300 ลิตรต่อนาที โดยมีหลักการทำงานของเครื่องแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1 THREE LOBES BLOWER TYPE SPUR ROTOR คือ เครื่องเติมอากาศที่ใช้หลักการทำงานของ THREE LOBES แบบตรง จำนวน 2 อัน ทำการหมุนเพื่อที่จะผลิตลมออกมา จะทำการดูแลรักษาง่ายกว่าเครื่องเติมอากาศแบบ SUBMERSIBLE

2.2 THREE LOBES BLOWER TYPE HELICAL ROTOR คือ เครื่องเติมอากาศที่ใช้หลักการทำงานของ THREE LOBES แบบเกลียว จำนวน 2 อัน ทำการหมุนเพื่อที่จะผลิตลมออกมา เสียงที่ออกมาจะเบากว่า THREE LOBES แบบตรง

 1. REGENERATIVE BLOWER (GAST) คือ เครื่องเติมอากาศที่สามารถผลิตลมได้ตั้งแต่ 650 – 10,200 ลิตรต่อนาที โดยมีหลักการทำงานหมุนใบพัด ซึ่งใบพัดจะมีซีกหลายๆ อัน เพื่อทำการส่งลมต่อระหว่างซีกใบพัดเพื่อที่เพิ่มแรงดันของลม จะได้ปริมาณลมที่มากในขนาดที่มอเตอร์เท่ากันกับเครื่องเติมอากาศแบบอื่นๆ
 2. SUBMERSIBLE AERATOR or SUBMERSIBLE EJECTOR (tsurumi) คือ เครื่องเติมอากาศที่สามารถผลิตลมได้ตั้งแต่ 133 – 6,666 ลิตรต่อนาที โดยต้องแช่ตัวปั้มลงไปในน้ำ และทำการดูดอากาศจากด้านนอกบ่อลงไป ซึ่งจะทำการดูแลรักษายากที่สุด และโอกาสเสียมากที่สุด

และยังมีเครื่องเติมอากาศในแต่ละรุ่น   แต่ละชนิด  มากมาย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.chainaris.co.th

ภาระกิจ Grundfos กับจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร

การจ่ายน้ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งน้ำไปยังพืชผลการเกษตรโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ระบบชลประทานโดยใช้สปริงเกอร์หมุน หรือการใช้น้ำหยด หรือการพ่นละอองน้ำขนาดเล็ก

การรักษาระดับแรงดันน้ำและการไหลให้คงที่สำหรับน้ำที่อยู่ในท่อและหัวพ่นหมายถึงปริมาณน้ำที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงและเราสามารถประหยัดพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในต้นทุนที่สำคัญในการบริหารจัดการระบบฟาร์ม การควบคุมปั๊มน้ำยังเป็นการรักษาการไหลของน้ำให้อยู่ในระดับที่เชื่อมั่นได้โดยการป้องกันไม่ให้ปั๊มน้ำทำงานในตอนไม่มีน้ำ การเกิดความเสียหาย ของมอเตอร์ หรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ระบบปั๊มน้ำสำหรับการสูบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสมัยใหม่โดยเฉพาะ

Grundfos สามารถที่จะจัดหาระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่สามารถลดต้นทุนด้านพลังงาน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันทรัพยากรน้ำ และรักษาให้ผล ผลิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีระบบปั๊มน้ำของเราทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถครอบคลุมเงื่อนไขความต้องการทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลง ทาง Grundfos ยังมีระบบปั๊มน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม โดยระบบปั๊มน้ำของเรามีประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบสำหรับความน่าเชื่อถือและได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตพร้อมกับ การปฏิบัติงานในฟาร์มสมัยใหม่

ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ทาง Grundfos สามารถส่งมอบแรงดันและการไหลที่จำเป็นสำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร ปั๊มปรับความเร็วรอบได้และชุดควบคุมแบบรวมเบ็ดเสร็จอย่างง่ายจะทำงานอัตโนมัติเพื่อตอบสนองเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการเพื่อ จะรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุด โดยแต่ละส่วนประกอบในระบบนี้จะถูกคิดคำนวณทางวิศวกรรมล่วงหน้าสำหรับการทำงานอย่างไร้ขอบเขตในอนาคต

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีน

การนำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา  เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนประกอบด้วย

 1. การจดทะเบียนพาณิชย์

2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 1. การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ
 2. การติดต่อ สั่งซื้อสินค้า
 3. การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร
 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าสินค้าจากจีน
 5. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร (• การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless • พิธีการประเมินอากร
 • การชำระค่าภาษีอากร • พิธีการตรวจปล่อยสินค้า)
 1. การส่งมอบสินค้า
 2. การกระจายสินค้า หรือการขายสินค้าออกสู่ตลาด

 

 

เลือกที่พักหัวหินยังไงให้คุ้มค่า

ที่พักหัวหินมีมากมายเราจะเลือกยังไงดีให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปให้มากที่สุด วันนี้เรามีแนวทางในการเลือก พอเพียงที่ท่านจะนำไปช่วยในการเลือกที่พักที่จะประหยัดคุ้มค่า ซึ่งบางอย่างท่านผู้อ่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางอย่างรู้แล้วแต่ไม่เคยปฏิบัติเราจะมาตอกย้ำให้ท่านฉุกคิดอีกครั้งว่าครั้งหน้าหากเราเดินทางไปเที่ยวหัวหินเราจะดำเนินการ หรือจัดการอย่างไรกับงบสำหรับที่พักของเรา เพราะการประหยัดเงินจากค่าที่พักเพียงไม่กี่ร้อยอาจจะสามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้เยอะเลย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

เลือกที่พักหัวหินที่เหมาะสมราคา ที่ว่าเหมาะสมราคาคือ หากท่านเดินทางไปท่องเที่ยวแบบหลายๆคนก็ควรเลือกที่จะพักบ้านพักหัวหินที่พักได้หลายคน หรือห้องขนาดใหญ่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบแล้ว หากกระจายกันพักในแต่ละห้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยใช่เหตุ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ หากท่านเดินทางไป 12คน ปกติโดยทั่วไปห้องพักแบบเตียงคู่ก็พักได้สองคน เสริมอย่างเต็มที่ก็สามคนเท่านั่นดังนั้นใช้ห้องน้อยที่สุดคือ 4 ห้อง ห้องละ 1000บาทต่อคืนก็เป็นเงิน 4000บาท สู้ท่านเช่ารีสอร์ทหรือบังกะโลนอนคืนละสามพันยังคุ้มกว่ากันเยอะ นี่หมายถึงว่าหากไปเที่ยวด้วยกันกับเพื่อนที่สนิทนะครับ อยู่นอน กินด้วยกันได้ ที่พักหัวหินในแบบบังกะโล รีสอร์ทก็มีให้ท่านได้เลือกมากตามต้องการ

เลือกจองที่พักในช่วงที่เค้าจัดโปรโมชั่น เช่นละ 30% ซึ่งถือว่าเยอนะครับเพราะตัวอย่างเช่นห้องพักราคาหนึ่งพันบาท ลดเหลือประมาณ 660เท่านั้นเอง หรือเลือกช่วงเวลาเขาจัดงานท่องเที่ยวที่มีการซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ช่วงนั้นละครับเป็นโอกาสทองของเรา แต่อย่างไรก็ดี หากมีการลดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแสดงว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วนั่นเอง แต่หากเพื่อนๆนักที่ยวไม่สนใจว่าจะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ก็ถือว่าคุ้มสุดๆ

เลือกจองผ่านคนรู้จักวิธีนี้ง่ายที่สุดและจองได้ทุกเวลา หลายคนใช้วิธีนี้กันอยู่ และก็ได้ผล ไม่ว่าจะรู้จักกับพนักงานของโรงแรม ซึ่งปกติแล้วทางโรงแรมจะมีโปรโมชั่นให้ส่วนลดแก่พนักงานที่คนรู้จักของพนักงานอยู่แล้วท่านอาจจะหาโอกาสใช้สิทธิเหล่านี้ดู เป็นวิธีการเลือกพักที่คุ้มเลยทีเดียว แต่เสียตรงที่ว่าท่านเลือกโรงแรมเองไม่ได้ เพื่อนทำที่ไหนก็ต้องเลือกที่นั่น